Swiss-knife-koppelingen-voor-dummies-deel2-2

Koppelingen voor dummies, deel 2

API is de afkorting voor Application Programming Interface. Een API is niets meer of minder dan een afsprakenset waarmee verschillende computerprogramma’s met elkaar communiceren. Een API dus geen koppeling op zichzelf, maar een beschrijving en uitwisselmethode van de berichten die een koppeling kan gebruiken. Als een computerprogramma API bevat, kan andere software deze gebruiken om informatie en instructies met dit programma uit te wisselen.

Webservices

Als twee systemen via het internet met elkaar moeten communiceren, gebeurt dit meestal via een webservice. Webservices zijn koppelingen op basis van API’s. Webservices ontvangen niet alleen gegevens, maar zijn ook slim. De webservice kan gegevens valideren en wegschrijven. Veel webservices werken op basis van een WSDL bestand. WSDL (Web Service Description Language) is een XML-taal waarin de interface van een webservice staat beschreven. De in- en output van deze functies gebeurt in het XML-formaat en volgens vaste afspraken. De WSDL bevat bijvoorbeeld de mogelijke opties van een keuzelijst, een volgorde van velden of een nadere beschrijving van een error code.

En verder

Best ingewikkeld nog, om eenvoudige zaken ook eenvoudig uit te leggen. We hopen toch dat we u een klein beetje wegwijs hebben gemaakt in de wondere wereld van koppelingen. Wilt u meer weten? Schroom niet contact met ons op te nemen! We leggen het graag verder uit.